S25C-417011814491 web storS25C-417011814490 9000 webb stor

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet och miljö

 

Kvalitet och nöjda kunder som genomgående ledstjärna

Vi vet att hög kvalitet är absolut nödvändigt för att uppfylla kunders krav och förväntningar. I begreppet kvalitet inrymmer vi inte bara produkternas kvalitet, utan även vår tekniska kompetens kännetecknas av hög kvalitet rakt igenom. Ett stort antal av våra kunder har vi haft i många år vilket vittnar om hög kundnöjdhet. Vår målsättning är alltid att bygga personliga och långsiktiga kundrelationer. I många fall har samarbetet med kunder formats till givande utvecklingsprojekt. Hög servicenivå är en självklarhet och vi är noga med att alltid finnas lätt tillgängliga för snabba besked och snabba åtgärder när det gäller dina order hos oss.

contact-top-shadow

Miljöpolicy

I vår tillverkning av tråd- och bladfjädrar samt närliggande produkter tar AB Spiralspecialisten naturresurser i anspråk. För att minimera detta uttag ska miljöhänsyn tas i hela vår verksamhet.

  • Vi ska genom att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar eftersträva en minskande miljöpåverkan från företagets verksamhet. Där så är möjligt ska vi bedriva tillverkningen av fjädrar med hänsyn till effektiv användning av energi och råvaror samt minimering av avfall.
  • Att uppfylla gällande lagstiftning, föreskrifter samt övriga krav som företaget berörs av ska utgöra miniminivån i vårt miljöarbete.
  • Genom information och utbildning ska vi öka kunskapen och höja medvetenheten hos alla medarbetare kring miljöfrågor.
  • Genom att ta hänsyn till synpunkter från kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter ska detta vara en källa till förnyelser och förbättringar.